Ringerike Skogeierlag
 

DDenne hjemmesiden er fra og med 2017 ikke lenger i drift.

Se vennligst www.viken.skog.no for informasjon, arrangementer eller kurs som omfatter bl.a. skogeierområde Ringerike (med Hole). Der finner du også navnene på styremedlemmene i Viken Skog Ringerike, samt styremedlemmene i Ringerike Skogeierlag. Viken Skog Ringerike har også en egen facebookside.

Ringerike Skogeierlag ble i 2011 lagt inn under Skogeierområdet Viken Skog Ringerike, bestående av andelseiere i Ringerike og Hole. Skogeierområdet overtok de funksjonene som
Skogeierlaget hadde tidligere. Skogeierlagets oppgave har etter 2011 kun vært å forvalte lagets kapital, og har prøvd å sørge for skogdager eller annen støtte/informasjon til ungdom.

Thrine-Lise Tryterud,
leder
Ringerike Skogeierlag