Ringerike Skogeierlag
NyheterKurs & MøterKontakt ossNytt fra Viken SkogLinkerFra kommunens skogavdelingJakt og fiskeTil forsidenE-post

 1. Innkalling til årsmøte 28. mars 2017 kl. 18:00-18:45
  i kantinen på Treklyngen, Follum.

  (Årsmøtet til Viken Skog Ringerike starter kl. 19:00 samme sted.)

  Velkommen!

  Saksliste årsmøtet:

  1. Åpning ved leder.
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  3. Godkjenning av fullmakter.
  4. Valg av møteleder.
  5. Valg av to til å underskrive protokollen.
  6. Behandling av skogeierlagets årsberetning for 2016 og godkjenning av regnskap og disponering av årets resultat.
  7. (Ved leder av valgkomitéen) Fastsette godtgjørelse til styret for 2016.
  8. (Ved leder av valgkomitéen) Foreta valg:
  • Styrets leder.
  • Styremedlemmer og varamedlemmer.
  • Nestleder blant styrets medlemmer.
  • Valgkomité og leder av denne.
  9. Avslutning.

  Årsberetning og regnskap (også vedlagt her) legges ut på Viken Skog Ringerikes hjemmeside www.ringerikeskogeierlag.no så snart dokumentene er ferdige, og kan også sendes ut på e-post til det enkelte medlem hvis leder får beskjed på thrine.lise@online.no

  Valgkomitéens leder er Halvor Bergsland, og kan kontaktes på halvor.bergsland@online.no hvis du som medlem har innspill til valgarbeidet frem mot årsmøtet.

  Hønefoss, 03.03.2017

  -------Sign.-----------------------------
  Thrine-Lise Tryterud, leder.