Ringerike Skogeierlag
NyheterKurs & MøterKontakt ossNytt fra Viken SkogLinkerFra kommunens skogavdelingJakt og fiskeTil forsidenE-post
 

Nyheter

ÅRSMØTE 2016
Tirsdag 14. juni 2016 kl. 18:00, årsmøte Ringerike Skogeierlag, 2 etg. Ringerike Gjestegård. Kl. 18:45 enkel bevertning. Kl. 19:00 foredrag for ALLE interesserte om ny, norsk PEFC ved Vikens kvalitets- og miljøsjef Per Hallgren. Årsberetning og regnskap legges ut her noen dager før årsmøtet. Mvh Thrine-Lise Tryterud, 995 36 141.
Årsmøtepapirer finner du her (PDF)


 

Skogfaglig møte om temaene skogfond og bestandspleie.

Tirsdag 28. april kl. 18:00 i kantinen på Treklyngen Follum med instruktør i Aktivt Skogbruk, Håvard Midtskogen.

 

Skogfond

·         Innbetales midler til skogfond

·         Bruksområder for skogfondet

·         Beregning av skogfondsats

·         "Skogfondspillet" som viser pengeflyten når skogfondet brukes

 

 Ungskogpleie, noe av det viktigste vi kan drive med i våre skoger.

·         Hva, hvorfor og hvordan?

 Kikk gjerne på denne filmsnutten om Skogfondspillet før du kommer:

www.youtube.com/watch?v=QzMEQVX_Noc<http://www.youtube.com/watch?v=QzMEQVX_Noc>

Midtskogen kommer innom dette, og hvis det er interesse for det, kan vi gjerne arrangere et kurs vedrørende Skogfondspillet, hvor du kan gå mere inn på din egen situasjon/se gevinsten i kroner.

 Jeg minner igjen om Norsk PEFC Skogstandard - Oppgradert nettkurs og nytt kurshefte:

http://www.skogkurs.no/artikkel.asp?Data_ID_Article=3630&Data_ID_Channel=5

Ta nettkurset, eller kjøp i alle fall heftet og les det!

 Jeg minner også om årsmøtet for skogeierområdet 7. april http://www.viken.skog.no/assets/files/omraader/ringerike/innkalling-arsmote-viken-skog-ringerike.pdf

Det er planlagt en skogvandring/utekveld i mai med temaet planting.

Dato er ennå ikke satt, men følg med på områdets side http://www.viken.skog.no/omrader/ringerike/

 

GOD påske,

 mvh Thrine-Lise Tryterud med styret i Viken Skog Ringerike

 

 

Innbydelse til dagsseminar 14. mars 2015

Innbydelse til dagsseminar 14. mars 2015 for deg som snart skal overta skog, deg som nylig er blitt skogeier eller deg som gjerne ønsker en oppdatering på følgende tema:

Årshjulet i skogen, ved Ingvar Ø. Ness, skogbruksleder i Viken Skog SA.
Stikkord: Fremgangsmåte ved planlegging av ulike tiltak, ord og uttrykk, skogbruksplanen, ulike foryngelsesmetoder, ungskogpleie, tynning, ulike former for sluttavvirkning, kjøreskader m.m. Skogeieren – en bedriftsleder!

Hva kan Landbrukskontoret gjøre for skogeieren, ved Eiliv Kornkveen, skogsjef i Ringerike og Hole. Stikkord: Rentemidler, skogfond, søknader skogsbilveier og evt. skogsprøyting, forvaltningsstrategi og bestandsplaner hjortevilt m.m.

Økonomi og regnskap i skogbruket, ved Johan Tuft, bedriftsrådgiver og regnskapsfører ved Økonomihuset Ringerike AS.
Stikkord: Eierskifte, gjennomsnittsligning, skogfond og skattefordel.
Hvor trykker skoen for nye - og gamle - skogeiere… Hva er vanskelig og hvor gjør vi feil?
Skogbruk og miljøhensyn/-krav – satt i perspektiv, ved biolog Erlend Rolstad.
Stikkord: MIS-figur, nøkkelbiotop, naturtype, inngangsnøkler og krav, PEFC/FSC, frivillig vern, rødlistearter, revisjoner m.m.

Foredragsholderne er åpne for spørsmål og diskusjoner, og er det spesielle tema/spørsmål du ønsker belyst, send gjerne en beskjed sammen med påmeldingen 

Seminaret holdes lørdag 14. mars kl 10:00 - ca 17:00 i Villa Utsikten på Kleivstua, et gammelt gjestgiveri og skysstasjon som ligger på toppen av Krokkleiva i Hole, nærmere bestemt langs den bergenske kongevei på Krokskogen. Kleivstua er i dag et kurs- og konferansehotell, som også brukes til andre tilstelninger. I tillegg til kaffe og te, samt frukt og kake i pausene, er det planlagt at vi forflytter oss 300 meter bort til Dronningens utsikt, hvor vi serveres Kleivstuas berømte grillbuffet samt får et kort historisk foredrag om bl.a. Kleivstua, Krokskogen og Kongens utsikt. Ved avreisetidspunktet serveres det i tillegg en baguett.

Deltakerprisen er sponset med ca halvparten, og egenandelen blir derfor kun kr 500,-pr deltaker.
Påmeldings- og betalingsfrist er 8. februar. Påmelding med navn og mobilnummer sendes på e-post til thrine.lise@online.no, samtidig med innbetaling av kr 500,- til konto 2280.21.36297 (Ringerike skogeierlag v/Tryterud, 3534 Sokna). Avgiften kan utgiftsføres. Seminaret kan maksimalt ta 50 deltakere, så her gjelder det å være raskt ute med påmeldingen sin  Seminardeltakere skal ikke betale avgift i bommen opp til Kleivstua. Hvis noen skulle ønske å bestille overnatting og frokost, har Kleivstua lovet oss et tilbud på dette.

 

Faglig skogvandring

Skogeierområdet Viken Skog Ringerike arrangerer faglig skogvandring onsdag 27.august 2014. Møt opp kl 18:00 i Sørsdalsveien; avkjøring til høyre like før Pukerudhagen, 2 km før Sokna sentrum, se kart nedenunder. Tømmerkjøper Ingvar Ness blir med oss, og vi skal primært snakke om og befare ungskogpleie utført i riktig tid samt i seneste laget; kostnader og fremtidige tømmerkvaliteter/inntjening og hva når utført i seneste laget/for sent? Det er viktig å holde slipandelen lavest mulig også i fremtiden! Vi kommer også innom problemstillingen vindfallhogst; hvilke aspekter gjelder når en skal vurdere hva som er lønnsomt å få tatt ut? Skogbruket er også fremover utsatt for det økende vindværet. Under rusteturen vår kan det også gjerne være andre tema som du ønsker å diskutere.

Meld gjerne uforpliktende ifra om du kommer til Tryterud på 995 36 141, så får du en kaffekopp og litt å bite i:-)

Jeg minner igjen om nettstedet www.skogkurs.no (tidligere SKI-Norsk kursinstitutt) hvor dere kan finne praktiske og teoretiske kurs; bl.a. ungskogpleie/ryddesagkurs, nettkurset Norsk PEFC-skogkompetanse, kurs vedrørende overtakelse/nye skogeiere samt økonomikurs. Ønsker du deg et spesielt praktisk "gruppe"kurs, gi oss beskjed, slik at vi kan annonsere dette videre og prøve å samle nok deltakere slik at instruktør kan komme til oss. Uansett, kikk igjennom sidene på Skogkurs.no!

For Viken Skog Ringerike, Thrine-Lise Tryterud.

Kart

Er du medlem? 

Registrer din mailadresse i skjemaet  nedenfor og få nyheter fra Ringerike Skogeierlag raskt og enkelt!

Navn
Tlf
Mail 
 
 

Skogfondkalkulator

Ådalstaksten (Se kart over Ringerike her) Her kan du søke på din eiendom.